Joddu-prosjektet arrangerte den 25. og 26. mai 2018 et arbeidsseminar som ble avholdt på Tana rådhus ved Tana bru. Til seminaret ble lokalbefolkningen og fiskeorganisasjonene i Tana og Karasjok invitert til å delta. Formålet med seminaret var å synliggjøre den tradisjonelle kunnskapen om tanalaksen og elva, og betydningen av laksefisket for livet i Tanadalen. Seminaret var tospråklig, norsk og samisk.

En kort rapport med sammendrag fra seminaret finner du her

Foredragene:

Stine Rybråten (forsker, NINA): "Ulike tilnærminger til tradisjonell kunnskap"  

Solveig Joks (forsker, Samisk høgskole): "Laksefiskerens forhold til laksen"

Berit Marie P. E. Eira (Sametingsråd): "Hvordan kan den tradisjonelle kunnskapen om tanalaksen synliggjøres?

Se også program for seminaret