På disse sidene vil vi gi en oversikt over forskningslitteratur og rapporter fra overvåkningstiltak som gjelder laksen i Tanavassdraget. Mer informasjon vil bli publisert her fortløpende.

Se også nettsiden til Tanavassdragets fiskeforvaltning for informasjon om pågående og gjennomførte forsknings- og overvåkningsprosjekter.