Her har vi samlet en del programmer om tanalaksen og laksefisket i Tanavassdraget: 

"Laksen - vårt arvesølv". Produsert av Govas AS for Joddu-prosjektet (2018)

"Laksefisket i Kárášjohka".Produsert av Jan Helmer Olsen for Joddu-prosjektet (2018)

 

"Tanaelva - den beste elva" (Ut i naturen, NRK, 2014):  Laksen i Tana, som er Norges og Europas største lakseelv, trues av overbeskatning. Tanaelva er også grense mellom Norge og Finland, og det er særlig det økende turistfisket på finsk side som truer laksebestanden. Norge og Finland er sterkt uenige om hvordan laksefisket skal begrenses. Dette kan bety slutten for en gammel tradisjon og livsform for folk i Tanadalen. 

"Laksefiskerens eldorado" (Ut i naturen, NRK, 1993): Programmet er en presentasjon av Tanaelva i Finnmark, vinter, vår og sommer og med spesiell vekt på laksefisket i Tanafjorden og Tanaelva. Programleder er Einar Korneliussen. 

Innsjekk i Utsjok: Grannetreff ved Tana-elva" (NRK, 1981) 

"Drivgarnsfiske etter laks i Tana" (NRK, 1976)

"Med elvebåt langs finskegrensa" (NRK, 1968)

 

For de som er interessert i villaksens situasjon generelt anbefales dette programmet: 

Den fantastiske villaksen" (NRK, 2018)​: I løpet av de siste tretti år har antallet villaks i Norge blitt halvert. Programleder Kenneth Bruvik prøver å finne ut hva som har skjedd. ​