Snart er det tid for folkemøte, og vi har gleden av å invitere Martin Svenning tilbake for å fortsette rundt temaet predasjon. Det blir arrangert et folkemøte i Karasjok onsdag 3. april (på samfunnshuset) og et i Tana torsdag 4. april (på hotellet). Hjertelig velkommen!