Det blir arrangert et folkemøte i Karasjok onsdag 3. april kl. 19:00 (på samfunnshuset) og et i Tana torsdag 4. april kl. 18:00 (på hotellet). Hjertelig velkommen! 

For mer informasjon om predasjonsprosjektet