Gytebestandsmålene for Tanavassdraget er fastsatt i rapporten

NINA 1087-Revised spawning targets.pdf"Revised first- generation spawning targets for the Tana/Teno river system (NINA 1087)" (2014)

​Heftet "Laksebestandene i Tanavassdraget- Status og utvikling i verdens viktigste laksevassdrag" gir en innføring i metodikken bak gytebestandsmålene og hvordan status for laksebestandene vurderes. 

Vi anbefaler også denne populærvitenskapelige artikkelen fra magasinet Ottar (2017): Hvorfor sliter laksen i Tana? (Falkegård og Svenning).