Joddus plassering i stengselet norsk

Stengselfiskets prinsipp med de samiske fagtermene. 

Ill: Christine Hoel.