Joddu-prosjektet arrangerte konferanse på Scandic hotel  i Karasjok fra tirsdag 13. til onsdag 14. november 2018. Konferansespråket var norsk og samisk, og det ble i tillegg tolket til finsk (se programmet på norsk, samisk og finsk).

I etterkant av konferansen ble det foretatt en evaluering, og konferanserapporten gir en oppsummering av innleggene fra konferansen og anbefalinger for videre arbeid.   

Konferansen ble streamet via nettet og du har også mulighet til å se konferansen på nytt her.

​​

Foredragene

Fra sesjon 1: Laksefisket i Tanavassdraget - betydning for samisk kultur og samfunnsliv

Fra sesjon 2: Kunnskapsstatus om tanalaksen - biologi og økologi 

Fra sesjon 3: Lakseforvaltningen i Tanavassdraget