På «Laksens dag» samlet 5. klassinger fra Tana og Karasjok for å lære om tanalaksen. Dagen ble tilbragt ute og elevene fikk praktiske oppgaver. Gjennom disse oppgavene lærte de om laksens livssyklus, laksens utbredelse i Tanaelva, hva laksen spiser og hvor den gyter. I opplegget inngikk også en post om tradisjonell elvekultur og laksefiske. Formålet med dagen var at lokale grunnskoleelever skullle få en grunnleggende forståelse for hvor særegen tanalaksen er, hvor viktig den er for elvedalens kultur og hvor viktig det er å ta vare på den for framtiden.

​Tidligere år har Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) arrangert "Laksens dag" i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO), Finnmarkseiendommen (FeFo) m.fl.

I 2018 var TF og Joddu-prosjektet arrangører. 

​Sammendrag finner du her

 

Laks til lunsj (3).jpg