Generelt om faktorer som påvirker laksens status

Torbjørn Forseths innlegg fra laksekonferansen i Karasjok- "Faktorer som påvirker laksens status"- (13.11.2018) anbefales for en oversikt over ulike påvirkninger på laksebestandene. 

Predasjon på tanalaksen

For oversikt over den biologiske forskningen om predasjon på tanalaksen, se oppsummering fra Martin Svennings (NINA) innlegg fra folkemøte i januar 2018 her.

 

Pukkellaks som en fremmed art

Forskning på pukkellaksen i grensevassdragene, herunder Tana, finnes i rapporten "Pink salmon in the Barents region"  fra Fylkesmannen i Finnmarks rapportserie (2016). Rapporten er foreløpig kun tilgjengelig på engelsk. 

Generell informasjon om effekter av pukkellaks på stedegne laksebestander i Norge er oppsummert i denne artikkelen på engelsk: Pink salmon in Norway: the reluctant invader.  

Generell informasjon om pukkellaks i Finnmark finner du her.