Lokale fiskere har over lengre tid erfart at arter som er ansett som typiske laksepredatorer har blitt mer tallrike, og at tilbakegangen av laksebestandene har blitt et resultat av dette. På statsbudsjettet er det satt av 1,5 millioner kroner til å undersøke effektene av predasjon på tanalaksen. Dette folkemøtet var derfor meget relevant som en faglig bakgrunn for prosjekt som trolig kommer i gang allerede høsten 2018. 

Som den fjerde i rekken inviterte Joddu-prosjektet Martin-A. Svenning fra NINA til å holde foredrag om predasjon på tanalaksen. Svenning var leder for prosjektet "Laks i Nord" som pågikk på starten av 2000-tallet. Under prosjektet ble det gjort studier av effekter av predasjon på laksesmolt i Tanamunningen, og videotellingen av laks i Utsjok ble etablert. Martin har de senere år deltatt i Kolarctic-prosjektet som kartla vandringen og fangsten av laks på kysten. Han var prosjektleder for SEALSAL-prosjektet (2013-14) som hadde som mål å kartlegge selens påvirkning på laksen og laksefisket i Tanamunningen og nedre del av Tanaelva. Han var redaktør for Ottarheftet med tittelen «Kampen om Tanalaksen» (2017).

Presentasjon av folkemøtet finner du her

Sammendrag av folkemøtet finner du her

Spørsmål til Martin og svarene hans finner du her