Joddu-prosjektet (2017-2018) ble gjennomført som et samarbeid mellom Tana kommune, Karasjok kommune og Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). 

Prosjektet ble avsluttet i januar 2019. 

I prosjektet ble det arbeidet med: 

  • formidling av forskningskunnskap om tanalaksen til allmennheten
  • formidling av kunnskap om tanalaksen og laksefisket til barn og unge
  • formidling av lokale fiskeres kunnskaper om laksen til forvaltningen og forskningsmiljøene. 

Du finner mer informasjon om prosjektetsarbeids arbeid i brosjyren og i sluttrapporten.