Den norsk- finske overvåkningsgruppa har ansvaret for å foreta en årlig vurdering av status (tilstand) for laksebestandene i Tanavassdraget. De har samme rolle for Tanaelva som Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har for elver i resten av landet. Her er rapportene som er publisert fra gruppa så langt: 

Statusrapport 2018

Statusrapport 2016

Statusrapport 2015

Statusrapport 2012