Prosjektet "Joddu- samarbeidsarena for laks" avsluttes i januar 2019. Arbeidet i prosjektet vil bli fulgt opp gjennom det lokale laksesenteret. Vi venter nå på etableringen av dette senteret gjennom en ny nasjonal stiftelse for nasjonale laksesentre. Stiftelsen forventes etablert i løpet av våren 2019. 

Se her for sluttrapport fra Joddu-prosjektet og for rapport fra konferansen "Laksen og laksefisket i Tanavassdraget" (november 2018).