Joddu-prosjektet avsluttes i januar 2019. Vi avventer nå etablering av det nasjonale villakssentrene med egen avdeling i Tana. Laksesentrene forventes å være stiftet av Miljødirektoratet i løpet av våren 2019. Det blir lokale sentre i Tana, i Lyngdal på Sørlandet, i Lærdal og i Namsos. Det lokale laksesenteret i Tana vil kunne følge opp arbeidet som er startet i Joddu-prosjektet. 

Se anbefalinger for det videre arbeidet i  prosjektets sluttrapport og rapport fra konferansen "Laksen og laksefisket i Tanavassdraget" (november 2018).