TF skal i henhold til Tanaforskrifta avholde årlige, rådgivende møter (laksemøter) for alle med fiskerett i Tanavassdraget, hvor TF redegjør for drift foregående år, og planer fremover. Laksemøtet kan uttale seg om alle spørsmål av betydning for fisk og fisket. I tillegg til siste nytt fra TF blir det orientert om fiskesesongen som var og ikke minst det pågående predatorprosjektet.

TF har invitert de to norske medlemmene i overvåkningsgruppa for Tanavassdraget; Morten Falkegård og Anders Foldvik. De kommer oppover for å få tilbakemelding fra årets fiskesesong. For TF er det svært viktig at erfaringene til aktive fiskere blir gjort tilgjengelig for overvåkingsgruppa slik at disse kan inkluderes i bestandsevalueringen for årets sesong. Vi oppfordrer derfor alle fiskere til å tenke gjennom hvordan forholdene har påvirket fisket inneværende sesong. Dette kan legges frem på møtet, eller meldes inn til administrasjonen i TF.

Møtet i Karasjok avholdes på samfunnshuset, mens møte i Tana avholdes ved Tana hotell. Møtestart er kl. 17 begge steder.

 

Kl. 17:00          Åpning v/TF leder

Kl. 17:15          Oppsummering av årets fangst

Kl. 17:30          Predasjonsprosjektet

Kl. 18:00          Spørsmålsrunde med kaffepause

Kl. 18:30          Lokale vurderinger av årets sesong, innspill til Forsknings- og overvåkningsgruppa

-          Intro fra overvåkingsgruppa

-          Tilbakemelding fra fiskere – hvordan har årets fiskesesong vært

-          Spørsmålsrunde

Kl. 19:30          Avslutning

   

TF oppfordrer fiskere som har spesielle saker som bør tas opp på møte om å sende disse til TF på forhånd.

Kontaktperson:                      Narve S. Johansen (konstituert direktør TF)             tlf: 906 85 088