Her har vi samlet en del programmer som blant annet handler om Tanavassdraget og tanalaksen. 

 

I løpet av de siste tretti år har antallet villaks i Norge blitt halvert. Programleder Kenneth Bruvik prøver å finne ut hva som har skjedd. "Den fantastiske villaksen" (NRK, 2018)

Laksen i Tana, som er Norges og Europas største lakseelv, trues av overbeskatning. Tanaelva er også grense mellom Norge og Finland, og det er særlig det økende turistfisket på finsk side som truer laksebestanden. Norge og Finland er sterkt uenige om hvordan laksefisket skal begrenses. Dette kan bety slutten for en gammel tradisjon og livsform for folk i Tanadalen. "Tanaelva - den beste elva" (Ut i naturen, NRK, 2014) 

I flere år har det vært en godt etablert sannhet at villaksen i Norge er trua av utrydding. Men hvorfor forteller da mange fiskere om mer villaks i elvene enn på svært lenge? "Myten om villaksen" (Brennpunkt, NRK, 2010) 

 Programmet er en presentasjon av Tanaelva i Finnmark, vinter, vår og sommer og med spesiell vekt på laksefisket i Tanafjorden og Tanaelva. Programleder er Einar Korneliussen. "Laksefiskerens eldorado" (Ut i naturen, NRK, 1993)

Dokumentar. "Innsjekk i Utsjok: Grannetreff ved Tana-elva" (NRK, 1981) 

"Drivgarnsfiske etter laks i Tana" (NRK, 1976)

Dokumentarserie. "Ressurser i Finnmark: Kilden" (NRK, 1976)

En reportasjeserie fra Finnmark som beskriver en reise fra vest i Finnmark (Sørvær på Sørøya) til øst i Finnmark (Vardø). "Båteng i Tana" (NRK, 1974)

"Med elvebåt langs finskegrensa" (NRK, 1968) 

 

​Forsideillustrasjon: Henry Henriksen. Foto: Kjell-Magne Johnsen